Obchodné podmienky

 

Ako nakupovať

Na krestanskamisia.sk/eshop môžete kedykoľvek nakupovať v pohodlí Vášho domova. Na stránke si môžete prezrieť ponuku nášho tovaru a ak Vás niečo zaujme, vložte tovar do košíka, uveďte veľkosť a počet ks a následne môžete pokračovať v prezeraní tovaru.  Ak sa rozhodnete vybraný tovar kúpiť, kliknite na „Objednať". Po vyplnení požadovaných údajov kliknite na „pokračovať". Skotrolujte ešte raz svoje údaje a ak je všetko v poriadku kliknite na „objednať". Vaša objednávka je záväzná a jej zadaním súhlasíte s týmto nákupným a reklamačným poriadkom a podmienkami dodania. Po odoslaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie o jej prijatí na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.

Ceny

Zákazníkom garantujeme výšku ceny platnú pri odoslaní objednávky. K cene objednaného tovaru pripočítavame poštovné podľa cenníka pošty + balné v sume 0,60 EUR na objednávku. 

Spôsob platby

u nás je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi.

Pri prevzatí tovaru na dobierku.

Bankovým prevodom

V hotovosti pri osobnom prevzatí.

 

Platba z ČR

Pre nákup z ČR je potrebne realizovať platbu vopred – prevodným príkazom pred odoslaním tovaru.

Podmienky dodania

Objednávku spracujeme a odošleme do 5 dní od jej doručenia, 2 pracovné dni trvá následne doručenie tovaru poštou (spolu 7 pracovných dni od doručenia objednávky).

 

Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Zákazník má právo zakúpený tovar, ktorý mu bol odoslaný prostredníctvom pošty, vrátiť do 7 dní od prevzatia zásielky.

Taktiež zákazníkovi ručíme za:

  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

  2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

  3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke, resp. včasné individuálne informovanie o vypredaní tovaru na akcií.

  4. priloženie daňového dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:

  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)

  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

  3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta);

Zákazník je povinný sa s dodaným tovarom dôkladne zoznámiť a o zistených vadách informovať predávajúceho do 7 dní od prevzatia tovaru. Poškodený tovar zašlite späť obyčajnou zásielkou na adresu Victory Slovakia s.r.o., Púchovská 6849/8, 831 06 Bratislava. Písomné oznámenie o zistenej vade zaslané predávajúcemu musí obsahovať stručný popis vady, ako sa prejavuje. Pri CD uviesť stopu a čas, v ktorom sa vada prejavuje. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený nesprávnym zaobchádzaním, príp. poškodený prehrávacím zariadením kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení a kópiu pokladničného bloku. Reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Výmena alebo vrátenie tovaru

Akýkoľvek tovar je možné vrátiť do 7 dní po doručení  zásielky bez udania dôvodu. Tovar však nesmie byť poškodený! Vybrať si môžete buď vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar, resp. veľkosť tovaru. Vrátené peniaze môžeme po predložení čísla Vášho účtu poslať prevodným príkazom do 14 dní po prijatí vráteného tovaru alebo poštovou poukážkou na uvedenú adresu. Pokiaľ budete požadovať výmenu, nový tovar Vám pošleme obratom po doručení vráteného tovaru. Zásielku neposielajte na dobierku, nebude prijatá!  Pre vrátenie tovaru si prosím stiahnite formulár na vrátenie alebo výmenu tovaru a tovar nám zašlite spolu s vyplnením formulárom. Postupujte podľa inštrukcii v tomto formulári.

 

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ - kupujúci prehlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby činnosti predávajúceho súvisiace s vybavením objednávky a propagáciou výrobkov. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci – prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnut údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmlúv na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Získané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane mimo kurieérskych služieb a prepravcov. V prípade, že je tovar doručovaný cez zmluvného prepravcu, dáva týmto kupujúci súhlas predávajúcemu na poskytnutie osobných údajov danému prepravcovi, predovšetkým – meno a priezvisko, adresa, telefón.

Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky píšte na

Victory Slovakia, s.r.o.
Puchovska 6849/8, 831 06 Bratislava